Warning: file_put_contents(): Only 0 of 7758 bytes written, possibly out of free disk space in /home/seo/public_html/280.pl/wp-content/plugins/comet-cache/src/includes/traits/Plugin/InstallUtils.php on line 349

Warning: mkdir(): Disk quota exceeded in /home/seo/public_html/280.pl/wp-content/plugins/comet-cache/src/includes/traits/Plugin/InstallUtils.php on line 504
Zasady przyznawania rent strukturalnych

Renty strukturalne dla rolników

Będąc rolnikiem można starać się o dotacje unijną aby rozwijać działalność, ale także o rentę strukturalną. Wówczas otrzymuje się co miesiąc określoną kwotę, pod warunkiem przekazania swojego pola. W ten sposób wspierana jest płynna wymiana pokoleniowa rolników.

Renty strukturalne przyznawane są w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, który ma na celu wspieranie rozwoju polskich obszarów wiejskich, zgodnie z założeniami unijnymi. Jeśli chodzi o podstawową wysokość renty strukturalnej, to jest ona równa 150% wartości najniższej emerytury. Natomiast kwota ta może zostać powiększona o 15% wartości najniższej emerytury, jeżeli przekazywane gospodarstwo ma więcej niż 10 ha i przejmuje je osoba, która nie ukończyła 40 lat. Kwota renty strukturalnej może wzrosnąć o 100%, jeśli osoba starająca się o rentę strukturalną ma żonę lub męża, który również spełnia wymagane warunki.

Jakie w takim razie trzeba spełnić warunki, aby otrzymać rentę strukturalną? Trzeba mieć ukończone 55 lat, ale nie mieć ustalonego prawa do renty czy emerytury. Osoba, która chce otrzymywać co miesiąc określoną kwotę w zamian za przekazanie swojego gospodarstwa powinna być rolnikiem przez co najmniej 10 lat i podlegać w tym czasie ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu (przynajmniej przez 5 lat). Przekazywane pole musi też mieć odpowiednią wielkość w zależności od tego w jakim województwie jest położone. W województwie małopolskim, podkarpackim, śląskim oraz świętokrzyskim ma mieć nie mniej niż 1 ha, a w pozostałych co najmniej 3 ha. Poza tym rolnik powinien być wpisany do ewidencji producentów, która prowadzi ARiMR. Ostatni warunek dotyczy zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej. Może ona polegać co najwyżej na uprawie związanej z potrzebami własnymi na obszarze nie większym niż 0,5 ha. Gospodarstwo może być przekazane jako darowizna lub sprzedane osobie, która rozpocznie dopiero prowadzenie działalności rolniczej. Może też zostać dołączone do większego gospodarstwa. Aby starać się o rentę składa się w ARiMR wniosek wraz z wymaganymi załącznikami. Pieniądze wypłacane są maksymalnie do 65 roku życia osoby, która przekazała swoje gospodarstwo. Z jednej strony rolnicy zaprzestają swojej działalności na rzecz innych, z drugiej strony są osoby, które zaciągają kredyty, żeby kupić gospodarstwo rolne.