Warning: file_put_contents(): Only 0 of 7758 bytes written, possibly out of free disk space in /home/seo/public_html/280.pl/wp-content/plugins/comet-cache/src/includes/traits/Plugin/InstallUtils.php on line 349

Warning: mkdir(): Disk quota exceeded in /home/seo/public_html/280.pl/wp-content/plugins/comet-cache/src/includes/traits/Plugin/InstallUtils.php on line 504
Czy dotacje unijne podlegają opodatkowaniu

Opodatkowanie i rozliczanie funduszy unijnych

Czy dotacja unijna na założenie firmy, urządzenie gospodarstwa rolnego, rozwijanie działalności  itd. podlega opodatkowaniu? To kolejna kwestia, która może wzbudzać wątpliwości, a także być źródłem pewnych błędów.

Żeby otrzymać dotację trzeba złożyć odpowiednio wypełnioną i skompletowaną dokumentację aplikacyjną. Jeśli dofinansowanie zostanie przyznane, to konieczne jest prawidłowe rozliczenie projektu, ale także dopilnowanie spraw związanych z regułami podatkowymi. To, że ktoś otrzymał dotację nie jest jeszcze równoznaczne z obowiązkiem zapłacenia podatku VAT. Natomiast wiele zależy od tego, w jaki sposób dotacja zostanie wykorzystana. Jeśli będzie miała ona wpływ na cenę sprzedawanych towarów i usług oraz wzrost obrotów, to może mieć to wpływ na opodatkowanie VAT. Jednak dofinansowanie zawsze ma wpływ na wysokość cen towarów i usług, dlatego nie jest to jeszcze wystarczający warunek, by stwierdzić czy konieczne jest zapłacenie podatku. Należy ustalić czy z dotacji będą finansowane ich dostawy. Wszystko zależy więc od właściwej interpretacji kwestii zwiększenia obrotów w związku z uzyskana dotacją. Trzeba dobrze przeanalizować każdą sytuację i stwierdzić czy konieczne jest płacenie podatku VAT.

Kolejna istotna sprawa polega na ustaleniu czy dotacja jest przychodem, który należy uwzględnić w rozliczeniu PIT. W końcu wszelkie dochody podlegają opodatkowaniu. Natomiast okazuje się, że dofinansowanie przyznane na zakup środków trwałych, na przykład maszyn rolniczych, nie jest wcale przychodem. Jeśli chodzi o dotacje na inne cele, które pochodzą ze środków samorządowych, pochodzących od instytucji rządowych oraz zagranicznych, to  są one zwolnione od podatku dochodowego.  Z pewnością możliwość otrzymania dofinansowania to dla wielu przedsiębiorców i rolników prawdziwa szansa na rozwinięcie działalności. W końcu mogą otrzymać bezzwrotne wsparcie finansowe. To znacznie więcej niż kredyt. Natomiast należy pamiętać, że wiąże się to z konkretnymi obowiązkami. Projekt, który dostał dotację musi być prawidłowo zrealizowany i rozliczony, a wszystko należy udokumentować. Oczywiście konieczne jest w tym celu złożenie odpowiedniej dokumentacji, z której wynika iż projekt jest realizowany zgodnie z zasadami danego programu unijnego oraz danymi zawartymi we wniosku, biznes planie i ewentualnie dołączonych do nich dokumentach.