Warning: file_put_contents(): Only 0 of 7758 bytes written, possibly out of free disk space in /home/seo/public_html/280.pl/wp-content/plugins/comet-cache/src/includes/traits/Plugin/InstallUtils.php on line 349

Warning: mkdir(): Disk quota exceeded in /home/seo/public_html/280.pl/wp-content/plugins/comet-cache/src/includes/traits/Plugin/InstallUtils.php on line 504
Dotacje obszarowe

Dopłaty bezpośrednie do hektara

Co roku przyznawane są dopłaty bezpośrednie dotyczące działalności rolniczej prowadzonej na obszarze większym niż 1 ha. Podobnie jak na przykład w przypadku starania się o dopłatę do gospodarstwa agroturystycznego, należy właściwie wypełnić wniosek. Następnie składa się go w ARiMR.

Wraz z wnioskiem o przyznanie dopłaty bezpośredniej rolnik powinien złożyć dokumentację dotyczącą działek, które mają być objęte wsparciem. Żeby otrzymać jednolitą płatność obszarową trzeba prowadzić działalność rolniczą. Przez cały rok kalendarzowy, w którym składany jest wniosek trzeba utrzymywać grunty rolne zgodnie z odpowiednimi normami i wymogami. Średnia stawka dopłat do ziemi rolnej w 2013 roku to 244 euro na hektar. Oto jak kształtowały się stawki dopłat bezpośrednich (w złotówkach) za 2012 rok:

– jednolita płatność obszarowa – 732,06 zł do hektara
– uzupełniająca płatność podstawowa – 211,80 zł do hektara
– płatność uzupełniająca do powierzchni uprawy chmielu – 1 276,38 zł do hektara
– płatność do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę – 306,99 zł do hektara
– płatność uzupełniająca do skrobi – 463,39 zł/tonę
– płatność uzupełniająca do tytoniu – w zależności od odmiany 3,93 lub 5,62 zł/kg
– oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów) – 162,09 zł/tonę
– płatność cukrowa – 52,44 zł/tonę
– płatność do krów – 584,79 zł/szt.
– płatność do owiec – 123,11 zł/szt.
– płatność do roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych – 672,56 zł do hektara
– oddzielna płatność do owoców miękkich – 2 670,66 zł do hektara.

Rolnicy, którzy zajmują się produkcją ekologiczną mogą starać się o dopłaty rolnośrodowiskowe w ramach PROW 2007-2013 „Rolnictwo ekologiczne”. Wysokość dofinansowania może wynosić od 260 do 1 800 zł, w zależności od tego, co się uprawia. Poza tym na wsparcie mogą też liczyć osoby, które jako właściciele obszarów łąkowych utrzymują je w odpowiednim stanie oraz dbają o przywracanie ich naturalnych walorów. Dopłaty mogą wynieść wówczas od 500 do 1 450 zł do hektara. Rolnicy, którzy chcą się ubiegać o dofinansowanie do użytków zielonych muszą przestrzegać wymagań określonych dokładnie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pakiety przyrodnicze zawierają szczegółowe wymogi dotyczące użytkowania łąk. Żeby przystąpić do jednego z pakietów trzeba przygotować odpowiednią dokumentację pozwalającą na dokonywanie zamierzonych działań na zielonym obszarze.