Dofinansowanie do rolnictwa ekologicznego

Możliwość otrzymywania przez rolników dopłat bezpośrednich do hektara uprawianego pola jest dla nich sporą szansą na rozwój działalności. Na zwiększanie upraw, dzięki unijnym środkom, mają też szansę producenci rolni, którzy zajmują się uprawami ekologicznymi.

Przechodzenie na produkcję ekologiczną jest słusznie traktowane jako działalność na korzyść środowiska naturalnego. W związku z tym rolnicy, którzy posiadają lub starają się o certyfikat zgodności z produkcją ekologiczną mogą liczyć na dopłaty rolnośrodowiskowe. Pochodzą one z pieniędzy unijnych przydzielonych na Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Jeśli rolnik, który posiada ekologiczne gospodarstwo przystąpi w ramach PROW do Programu Rolnośrodowiskowego, to ma szanse skorzystać z pakietu „Rolnictwo ekologiczne” i utrzymać dopłatę w wysokości 260 – 1 800 zł do 1 ha. Uzależnione jest to od rodzaju upraw i okresu prowadzenia działalności. Konkretne stawki dofinansowania podane są w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy”.

Oto wysokość dopłat  dla poszczególnych wariantów rolnośrodowiskowych (podana wysokość płatności dotyczy 1 ha):

– trwałe użytki zielone (z certyfikatem zgodności) – 260 zł

– trwałe użytki zielone (w okresie przestawiania) – 330 zł

– pozostałe uprawy sadownicze + jagodowe (z certyfikatem zgodności) – 650 zł

– pozostałe uprawy sadownicze + jagodowe (w okresie przestawiania) – 800 zł

– uprawy rolnicze (z certyfikatem zgodności) – 790 zł

– uprawy rolnicze (w okresie przestawiania) – 840 zł

– uprawy zielarskie (z certyfikatem zgodności) – 1 050 zł

– uprawy zielarskie (w okresie przestawiania) – 1 150 zł

– uprawy warzywne (z certyfikatem zgodności) – 1 300 zł

– uprawy warzywne (w okresie przestawiania) – 1 550 zł

– uprawy sadownicze + jagodowe (z certyfikatem zgodności) – 1 540 zł

– uprawy sadownicze + jagodowe (w okresie przestawiania) – 1 800 zł.

„Rolnictwo ekologiczne” to nie jedyny pakiet, w którym mogą uczestniczyć rolnicy mający certyfikat zgodności z produkcją ekologiczną lub będący w okresie przestawiania. Otrzymywanie dopłat jest możliwe także  w ramach „Uczestnictwa rolników w systemach jakości żywności”. Jest to działanie przeznaczone dla rolników ekologicznych, którzy wytwarzają produkty przeznaczone do spożycia. Kolejna szansa na dopłaty w ramach PROW 2007-2013 to „Działania informacyjnych i promocyjnych”. Natomiast aby dostać dofinansowanie należy stworzyć grupę producentów.