Warning: file_put_contents(): Only 0 of 7758 bytes written, possibly out of free disk space in /home/seo/public_html/280.pl/wp-content/plugins/comet-cache/src/includes/traits/Plugin/InstallUtils.php on line 349

Warning: mkdir(): Disk quota exceeded in /home/seo/public_html/280.pl/wp-content/plugins/comet-cache/src/includes/traits/Plugin/InstallUtils.php on line 504
Kredyt preferencyjny z dopłatą ARiMR

Kredyty preferencyjne na zakup gospodarstwa rolnego

Żeby ułatwić start osobom, które chcą kupić gospodarstwo rolne powstała możliwość zaciągnięcia kredytu, który jest częściowo finansowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze środków unijnych. To jedna z inicjatyw, które wspierają rozwój obszarów wiejskich, podobnie jak dotacje czy renty strukturalne.

Dopłaty ARiMR dotyczą oprocentowania kredytu. Na podobnych warunkach można otrzymać pożyczkę na urządzenie gospodarstwa czy też jego rozwój. Kredyt może dotyczyć zakupu gospodarstwa, w którym prowadzona będzie działalność zgodna z I częścią „Wykazu działalności w zakresie rolnictwa i przetwórstwa produktów rolnych wspomaganych przez ARiMR w postaci dopłat do oprocentowania kredytów”. Planowane do zakupienia użytki rolne mają służyć utworzeniu gospodarstwa rolnego do 300 ha lub powiększeniu istniejącego już gospodarstwa, które ma przynajmniej 1 ha. Kto może ubiegać się o kredyt preferencyjny z dopłatami ARiMR? Na pewno osoby fizyczne, które mają pełną zdolność do czynności prawnych (oprócz emerytów i rencistów), osoby prawne, a także jednostki organizacyjne, które nie mają osobowości prawnej. Potencjalny kredytobiorca ma mieć konto w danym banku, posiadać zdolność kredytową oraz ma dostarczyć wymagane dokumenty.

Jaka może być wysokość kredytu z dopłatą ARiMR? Kwota ta nie może przekroczyć 4 000 000 zł i może stanowić 80% wartości nakładów inwestycyjnych. Jeśli chodzi o wkład własny, to dotyczy on tylko nakładów związanych z inwestycją i można się starać o dofinansowanie unijne na niego. Oprocentowanie kredytu jest w 75% pokrywane przez ARiMR. Kredytu udziela się na 15 lat, a karencja w jego spłacie nie może przekroczyć okresu 2 lat. Ważne jest to, aby do wniosku o kredyt dołączony był plan całej inwestycji – jej cel, sposób finansowania, okres realizacji, rynki zbytu itd. Bez wątpienia możliwość skorzystania z kredytu preferencyjnego to duża pomoc w realizacji planów związanych z rozpoczęciem działalności rolniczej. Potem można też pomyśleć na przykład o dofinansowaniu na zakup maszyn rolnych czy ekologicznych rozwiązań.