Warning: file_put_contents(): Only 0 of 7758 bytes written, possibly out of free disk space in /home/seo/public_html/280.pl/wp-content/plugins/comet-cache/src/includes/traits/Plugin/InstallUtils.php on line 349

Warning: mkdir(): Disk quota exceeded in /home/seo/public_html/280.pl/wp-content/plugins/comet-cache/src/includes/traits/Plugin/InstallUtils.php on line 504
Jak pozyskać środki unijne na agroturystykę

Dopłaty unijne do gospodarstwa agroturystycznego

Wielu rolników stara się o dofinansowanie na rozbudowę gospodarstwa czy o dopłaty bezpośrednie do hektara użytków rolnych. Natomiast są też osoby, które podejmują decyzję o założeniu lub rozbudowie gospodarstwa agroturystycznego. Czy można otrzymać na nie dotację unijną?

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” przyznawane są dotacje dla rolników ubezpieczonych w KRUS. Warunkiem starania się o dofinansowanie jest opłacanie ubezpieczenia przynajmniej od roku. Poza tym obecne lub przyszłe gospodarstwo agroturystyczne ma się znajdować w miejscowości do 5 000 mieszkańców. Dotację może otrzymać też małżonek lub dzieci rolnika, a jej wysokość to maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych projektu, nie więcej niż 100 000 zł. Działanie przewiduje zarówno utworzenie, jak i modernizację gospodarstwa agroturystycznego. Wnioski o dofinansowanie składa się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a dokładniej w jej oddziałach regionalnych.

Natomiast osoby fizyczne, prawne czy spółki, które działają na wsi, ale nie są rolnikami również mogą ubiegać się o dotację na założenie lub rozwój gospodarstwa agroturystycznego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013 działanie ” Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw”. Jest ono przeznaczone dla mieszkańców wsi oraz miejscowości do 5000 mieszkańców, którzy mają od 18 do 60 lat. Wysokość dotacji uzależniona jest od ilości planowanych do zatrudnienia pracowników. Może wynieść od 100 000 do 300 000 zł. Maksymalnie można uzyska dofinansowanie wynoszące 50% kosztów kwalifikowanych. Dokumentację aplikacyjną składa się w regionalnych oddziałach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dofinansowanie na działalność turystyczną przyznawane jest także w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Natomiast w zależności od tego, w jakim województwie ma być prowadzona działalność trzeba sprawdzić czy prowadzone są obecnie nabory tego typu projektów. W niektórych województwach można liczyć nawet na 70% refundację. Na pewno warto więc sprawdzić jakie są możliwości i konkretne wymagania. Oczywiście każdy projekt, który otrzyma dofinansowanie trzeba później poprawnie i szczegółowo rozliczyć. W przeciwnym razie ryzykuje się cofnięciem dotacji, czego nikt by przecież nie chciał.