Warning: file_put_contents(): Only 0 of 7758 bytes written, possibly out of free disk space in /home/seo/public_html/280.pl/wp-content/plugins/comet-cache/src/includes/traits/Plugin/InstallUtils.php on line 349

Warning: mkdir(): Disk quota exceeded in /home/seo/public_html/280.pl/wp-content/plugins/comet-cache/src/includes/traits/Plugin/InstallUtils.php on line 504
Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla rolników

Dotacje dla płatników KRUS na założenie firmy

Finansowa pomoc unijna dla rolników dotyczy dotacji dla rolnictwa ekologicznego, dofinansowania na rozwój gospodarstwa, a także na założenie własnej działalności gospodarczej, która może być związana z rolnictwem, ale ma nierolniczy charakter.

Dla osób będących ubezpieczonych w KRUS przynajmniej od roku, które planują założenie takiej firmy przeznaczone jest działanie Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Należy też spełnić warunek związany z zamieszkiwaniem gminy wiejskiej lub miasta do 5 000 mieszkańców. Wspieranie podejmowania przez rolników działalności nierolniczej ma wpływać na wytwarzanie dodatkowych źródeł dochodów, a także wzrost zatrudnienia na stanowiskach, które nie dotyczą rolnictwa. Jaki rodzaj działalności może być objęty dofinansowaniem? Tak naprawdę możliwości jest dużo. Oto tylko kilka pozycji z około 400 pozycji: sprzedaż hurtowa i detaliczna, usługi budowlane i instalacyjne, usługi transportowe, usługi komunalne, usługi z zakresu rachunkowości, doradztwa i informatyki, usługi turystyczne oraz związane ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem, usługi z zakresu magazynowania lub przechowywania towarów, usługi z zakresu rzemiosła i rękodzielnictwa, usługi dla rolnictwa i leśnictwa, przetwórstwo produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych, wytwarzanie produktów energetycznych z biomasy.

Osoba, która złoży odpowiednie dokumenty w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ma szansę otrzymać refundację w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych projektu, ale nie więcej niż 100 000 zł. W razie pozytywnego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie istnieje możliwość ubiegania się o zaliczkę. Większe szansę na przyznanie dotacji mają osoby, które chcą prowadzić działalność na terenach charakteryzujących się niekorzystnymi warunkami gospodarowania. Podobnie jest w przypadku rolników zamieszkujących gminy, których dotyczy niski dochód podatkowy oraz osób, które do tej pory nie korzystały ze wsparcia unijnego. Każdy złożony wniosek poddawany jest dokładnej ocenie. Oczywiście w razie przyznania dofinansowania na otwarcie firmy należy zapoznać się z zasadami opodatkowania funduszy unijnych oraz złożyć rozliczenie dotacji, gdzie przedstawione będą dokładnie przeprowadzone działania i poniesione koszty. Muszą się one zgadzać z danymi podanymi we wniosku o dofinansowanie i załącznikach do niego.